Při této slavnostní chvíli nám děti z mateřské školy předvedly svůj doprovodný program. Zpívaly, tancovaly a přednášely básničky. Vše pozorně sledovali senioři, kteří se zároveň každoročně scházejí při společném posezení.

Místostarostka obce Zdena Richterová si pro ně připravila přednášku o sv. Tomášovi a sv. Štěpánovi, vždyť novopečení otcové nesou jejich jména.  Zdena Richterová