Čtvrté setkání Opalu se v sobotu 19. února zúčastnili zástupci České herpetologické společnosti, občanského sdružení Hamerský potok z Jindřichova Hradce, Stanice přírodovědců z Prahy, Muzea přírody Český ráj a samozřejmě i členky realizačního týmu města Železnice.

Jednání probíhalo v příjemném prostředí místní knihovny. Jednotlivé organizace se dohodly na přípravě společných metodických materiálů, které využijí k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě.

Účastníci se během bohatého doprovodného programu dozvěděli o kulturních a sportovních aktivitách připravovaných pro občany města i okolí, vyslechli krátkou zajímavou prezentaci informující o dlouhodobém projektu Obojživelník a Plaz roku a vydali se na vycházku seznamující s pozoruhodnostmi města. Závěr patřil návštěvě Vlastivědného muzea.

Hostům se tu líbilo, zaujal je také kupecký krám i chaloupka. Prohlédli si právě končící Vánoční výstavu i výstavu fotografií Zajímavý svět, která je právě součástí projektu Opal. Tato výstava ukazuje návštěvníkům méně obvyklé záběry ze života vážek, v muzeu probíhají při této příležitosti programy pro žáky ze základní i mateřské školy ze Železnice a z Valdic.

Poděkování všech účastníků patří železnickým organizátorům, kteří připravili výborné prostředí k jednání a výměně zkušeností a nabídli i pěkný program, při kterém výborně představili svoje město. ⋌ (mš)