Pro žáky prvního stupně si připravily jejich třídní učitelky Alena Zvěřinová, Lenka Pižlová, Vlasta Lonská a Magdaléna Neufussová vyprávění o vzniku a vývoji planety Země. To bylo doplněno ukázkami nejen obrázků z knih, ale i mnoha dalších věcí, například zkamenělin nebo různých typů hornin.

Všichni společně si povídali o dinosaurech, významu ohně pro člověka, vyráběli napodobeniny pravěkých zbraní a vyzkoušeli si i pokus, jak dochází k sopečnému výbuchu.

,,Paní učitelka nám ukazovala sopku, taky jsme kreslili na tabuli Zemi a červeně její jádro. A to jádro nás přitahuje, proto chodíme po zemi a nevznášíme se,“ s nadšením vzpomínala druhačka Laura Donaťáková. Vyvrcholením všeho bylo opékání buřtů.

,,Zkoušeli jsme rozdělat oheň kamínky, ale nešlo nám to, tak paní učitelka vzala zapalovač a zapálila to,“ svěřila se prvňačka Esterka Hýblová. Magdaléna Neufussová a žáci třetí a čtvrté třídy