„Expozici jsme otevřeli u příležitosti 151 let od založení valdické trestnice,“ uvedl tiskový mluvčí VV Josef Witschel. Úvodní slovo pronesl ředitel VV plukovník Karel Kocourek. O historii pohovořil doktor Aleš Kýr z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR. Slavnostní příležitosti využili organizátoři k odměnění pěti pracovníků věznice.

Expozice v postupně opravovaném kostele je vynikající ukázkou, jak lze skloubit historii vězeňství s minulostí bývalého kláštera i osobností vévody Albrechta z Valdštejna, který zde byl se synem a manželkou v létech 1636 až 1785 pohřben.

„Chceme, aby kostel sv. Josefa sloužil jako víceúčelový kulturní stánek. Byly zde výstavy, teď je tu stálá expozice, zněla tu varhanní hudba. Věřím, že se nám náš záměr podaří uskutečnit. Záruku mám v tom, že jsme dobrý kolektiv, který umí vzít za věc,“ uvedl doktor Kocourek.

#nahled|https://g.denik.cz/35/ab/infoeznicvaldic_vystavhistor34_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/35/ab/infoeznicvaldic_vystavhistor34.jpg|Z výstavy ve valdickém kostele sv. Josefa.#Veřejnost bude mít šanci podívat se do prostor kostela jen při mimořádných výročích.