Tato akce mne velmi zaujala. Po přestěhování knihovny do nových prostor se počet čtenářů v naší knihovně zdvojnásobil, a tak vyhodnocení a ocenění nejlepšího čtenáře vnímám jako prestižní akci.

A tak z tohoto podnětu se uskutečnilo ve středu 16. března slavnostní setkání a ocenění čtenářů naší knihovny. Podle počtu vypůjčených titulů byly vybrány tři dospělé čtenářky - paní Pfeiferová, Konousková a Košárková, a rovněž tři dětské čtenářky – Vincenciová, Dědiková a Špínová. Za účasti starosty Zdeňka Žurka, místostarostky Věry Skrbkové a člena kulturní a školské komise Vladimíra Švece jim byl udělen titul nejlepších čtenářů za rok 2010 a předán dárkový poukaz na odběr knih, který věnoval Obecní úřad.

V přátelské atmosféře se rozvinula podnětná diskuze nejen o knihách, ale zastupitelé odpověděli čtenářkám i na jejich dotazy ohledně dalšího zlepšení kulturního a životního prostředí v naší obci. Věřím, že všichni zúčastnění si odnesli pěkné zážitky a jsem plně rozhodnuta v započaté tradici pokračovat.
A v březnových akcích pro čtenáře pokračujeme. Hned následující den navštívily knihovnu děti ze školní družiny se svou vychovatelkou Alenou Kosákovou.

Některé děti jsou již registrovanými čtenáři, ale všechny si se zaujetím vyslechly krátký úvod o významu knihovny a následně se nadšeně věnovaly prohlížení knížek. Protože některé děti jsou dojíždějící a nebo jim a jejich rodičům nevyhovuje výpůjční doba, uvítala jsem návrh vychovatelky, že s nimi bude docházet do knihovny pravidelně a při těchto návštěvách si budou moci knihy půjčovat. A děti mi za to slíbily, že se postarají o výzdobu knihovnických prostor vlastnoručně malovanými obrázky a jinými výtvory, které pod vedením paní Kosákové jejich šikovné ruce vyrábějí.

Do konce měsíce března nás čeká ještě jedna akce - návštěva dětí – předškoláků z místní mateřské školy, na kterou se každoročně velmi těším. Když vidím jejich nadšení při prohlížení knih a jejich zaujetí při čtení pohádky, věřím, že i přes všechny vymoženosti dnešní doby mají knihy svoji budoucnost. ⋌Světla Krausová