Hostinec ani obchod zde není, dobrovolní hasiči také ne, a tak není mnoho příležitostí, aby se občané sešli a poseděli spolu.

Ve svátek 28. září, v Den české státnosti, se však sešla více než stovka místních i přespolních, aby společně se starostou obce panem Ladislavem Příhodou slavnostně odhalili znovuobnovený pomník prvního československého prezidenta Masaryka.

Více než padesát let zde čněly k nebi dva pískovcové obelisky s podstavcem a mnozí dávno zapomněli, co představují, koho měl pomník oslavovat.
Vše začalo před 85 lety, přesně 10. července 1926, kdy přes tehdy spádovou obec Trotina projížděl pan prezident T. G. Masaryk na své cestě z Hořic do Dvora Králové. Na počest této události prarodiče dnešních starousedlíků nechali postavit a dne 14. srpna 1938, téměř rok po jeho smrti, slavnostně odhalit Masarykovi pomník jako poctu všemu, co v té době ztělesňoval. Slavnostního odhalení se tehdy zúčastnilo přes 2000 lidí v krojích, s hudbou, tancem a zpěvem.

Přišla však fašistická diktatura a přívrženci tohoto režimu nechali bustu pana prezidenta svrhnout. Naštěstí ji místní ukryli na půdě školy, kde přečkala válku. A tak se stalo, že po válce došlo ke druhému odhalení, neméně slavnostnímu než to první. Ještě žijí v obci pamětníci této události.

Po únoru 1948 a nástupu komunistického diktátu byla busta opět trnem v oku a na začátku 50. let byla zničena. Torzo trupu se sice dochovalo, ale hlava se nenašla. Povídá se, že ji hodili do Labe, aby si ji tam Trotiňáci našli. Od té doby zůstaly dva obelisky s podstavcem prázdné.

Nejen vzhledem k úctě k našim předkům, ale i se vzkazem pro mladou generaci rozhodlo se zastupitelstvo v r. 2010 pro obnovu tohoto pomníku. Dílo se zrealizovalo v r. 2011 a nakonec bylo celé financováno OÚ Trotina, tedy občany samotnými. Veliký dík patří kamenosochaři panu Rudolfu Huťovi, který vytvořil novou bustu a celý pomník zrestauroval. A tak jsme jej mohli odhalit již potřetí.

Posezení s občerstvením na bývalém Mikšově statku v tento slunečný zářijový den bylo příjemným zakončením slavnostního odpoledne.
Věřme, že už žádný politický režim nebude ničit sochy a pomníky a že toto naše společné setkání budou následovat další.
Jana Saifrtová, místostarostka obce