Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku českých a moravských vín, dobová řemesla a vinný jarmark. Nebudou ani chybět souboje královských mušketýrů. Pro děti je připraveno pohádkové vinobraní s čarodějnou princeznou Alemajdou. Na děti a dospělé čeká zábava a překvapení.
Nutno dodat, že vévoda Albrecht z Valdštejna (1583 až 1634) je na Starých Hradech doma. Zdejší zámek totiž koupil v roce 1628.

Tento vynikající vojevůdce a ekonom po Bílé hoře získal část majetku okolní šlechty, která se zúčastnila protihabsburského odboje. Celému Valdštejnovu území se za jeho doby říkalo terra felix - šťastná země, protože Valdštejn zajistil jeho prosperitu a poklidný rozvoj. Zdejší panství spravoval prostřednictvím svého synovce.

Po Valdštejnově zavraždění získal Staré Hrady rod Schliků.⋌ (zr)