Škola připravila pro své partnery pestrý program, v němž jim představila Liberec, Krkonoše, Prahu, Hrádek u Nechanic, Hradec Králové, prohlédli si staropackou radnici, knihovnu i packé gymnázium. Se zajištěním týdenního pobytu a programu pomohli rodiče i obecní úřad.

„Turecké děti byly nejvíce uchváceny Prahou, ale obdivovaly i zeleň, čistotu,“ přiznává zástupkyně ředitele Marcela Žalská.

Ve čtvrtek probíhala v tělocvičně školy prezentace. Jednotlivé třídy představily obec, školu, české zvyky, osobnosti státu, památky ad. Svůj domov se snažili přiblížit i mladí Turci a Němci. Pátek byl pak zcela zasvěcen sportu, dnes hosté cestují do vlasti.

Děti byly ubytovány v rodinách žáků, kteří v předchozích letech navštívili Německo a Turecko. „Domluvíme se docela dobře, taťka umí anglicky, jinak si pomáháme i němčinou. Klukům se u nás moc líbí, všechno chválí, všechno co dostanou, snědí, jen vepřové odmítají,“ vysvětluje osmák Michal Rulík, který se staral o dva turecké hochy.

Mezinárodní projekt tří škol je zacílen na zdravou výživu a pohyb, výsledným produktem je již zpracovaná společná kuchařka, hry, slovníček. „Pro děti, které se zúčastní výměnných pobytů, je to úžasná zkušenost. I když vycestují, a také následně, kdy se musí starat o svého kamaráda doma. Projekt je přínosný pro celou školu,“ konstatuje Marcela Žalská.