V pátek před 18. hodinou jsme v knihovně čekaly, kdy přijdou první spáči. Děti si odložily svoje spacáky i karimatky, vyndaly dobrůtky, které maminky napekly a nazdobily, a pustily jsme se do práce. Naše Noc se letos nesla v duchu Ferdy mravence od O. Sekory.

My, „vedoucí“, jsme měly broučkovská tykadla a děti nám hned vymyslely přezdívky – Beruška, Matylda, Šlapalka, Pytlík a Masařka. Děti se z pohádky dozvěděly, že byl Ferda nespravedlivě potrestán, a dokonce polapen, a od toho se odvíjely úkoly, které děti plnily: zmačkanou papírovou koulí z bláta házely na zlou Berušku, rozcvičily se při písničce, aby nepřítele snáze porazily.

Po nutném posilnění jsme vyrazily na půdu roubenky, kde na nás po strastiplné cestě čekal zlý Mrakolev, který věznil Ferdu. Podařilo se nám ukořistit mapku vězení a vydaly jsme se Ferdu hledat noční Starou Pakou. Přemohly jsme zlého pavouka a Ferdu jsme osvobodily z pavučiny!

Po nezbytné hygieně jsme připravily pro všechny spáče „ložnici“, zalezly jsme si do spacáků a děti poslouchaly pohádky až do usnutí. Hana Hylmarová