Tradiční lednové „Matiné“ bylo tentokrát s dílem básníka spojeno prostřednictvím ilustrací, které vytvořil začátkem padesátých let akademický malíř a grafik Vladimír Kopecký. Osobně přítomný umělec, narozený v roce 1928, byl od raného mládí upřímným ctitelem tvorby Fráni Šrámka.

Poutavě vyprávěl o své volbě ilustrovat souborem dřevorytů text Miloslavy Hrdličkové – Šrámkové „Fráňa Šrámek a Sobotecko“. Mistr Kopecký občerstvoval nás, hrstku věrných posluchačů, krásnou češtinou.

Dojatě vzpomínal na své cesty a malování na Sobotecku, na spolupráci s básníkovou ženou, paní Milkou, pečlivou strážkyní a popularizátorkou jeho díla.

Vzniklé umělecké dílo v počtu dvanácti kusů bylo jeho závěrečnou prací na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Poslední výtisk vlastní sám autor. Vydat znovu tento umělecký skvost by byl významný kulturní počin, hodný básníkova soboteckého odkazu.⋌Alena Pospíšilová