Málokterý zámek v Čechách byl tak opěvován básníky jako lovecký zámek Humprecht, pojmenovaný po svém zakladateli, známém barokním kavalírovi, hraběti Humprechtu Janu Černínovi z Chudenic, který patřil k nejbohatším příslušníkům české pobělohorské šlechty.

Letohrádek byl postaven Italem Carlem Luragem v letech 1666 - 68 a měl to být zámek, kde by mohla hraběcí rodina trávit letní dny. V roce 2008 byl objekt prohlášen za národní kulturní památku.

V týdnu je možné si Humprecht prohlédnout po dohodě (adresa Zámek Humprecht, Sobotka, 507 43, telefon 493571583 nebo mail Famerovahumprecht@seznam.cz).

Každou neděli odpoledne potěší návštěvníky v akustické hodovní síni při prohlídkách zpěv Jakuba Kazdy, náš pracovní název zní Hudební zastaveníčka s Jakubem Kazdou.

 Osmého října bude v akustické hodovní síni zpívat kánony pěvecký sbor z Trutnova, patrně od 15.00. Vstupné bude dobrovolné. „Hned v prvních měsících po ukončení návštěvní sezóny bychom rádi začali realizovat alespoň část reinstalace muzea města Sobotky ve druhém poschodí zámku, takže žádné další akce nepřipravujeme. Tradiční předvánoční zpívání na Humprechtu budeme chystat ve dvouletých intervalech, vždy v sudém roce.

Drobné opravy si vyžadují i podlahy v přízemí zámku a především střechy, a proto se soustředíme na tyto odkládané nezbytnosti,“ informuje nás kastelánka Dája Faměrová. Pokud budou mít organizované skupiny zájem, je možné si Humprecht prohlédnout i v zimních měsících, ale s ohledem na klimatické podmínky vypadá expozice zásadně jinak než v klasické sezóně.