Jak kapela hrála v průvodu a na malém rynečku, jste si mohli přečíst v článcích jičínského deníku a dokonce poslechnout na webových stránkách novin; tímto děkujeme za přízeň, která je našemu krásnému kraji věnována.

Na festivalu jsme se potkali i s velmi sympatickým a příjemným hercem panem Jiřím Lábusem, který se s námi nejen ochotně vyfotografoval, ale dokonce nás i pochválil za šíření tradic české lidové hudby. A nebyl sám, kdo nás pochválil. Náš příznivec a velice dobrý hudebník ze Křeliny Sváťa Holan nám dokonce poslal jeho odborné hodnocení, které si s jeho svolením také můžete přečíst:

„Srazilka i letos při příležitosti města pohádky nezklamala. I když léta členům kapely přibývají, na jejich vystoupeních to znát není.

Jejich chuť do hraní líbivých melodií je příjemně 'nakažlivá' a přechází na každého, kdo si jde Srazilku poslechnout. To se stalo i letos. Příjemné její tóny se linuly jak z průvodu, kde Srazilka hrála vezená na historickém hasičském voze, tak i na malém Rynečku, kde páni muzikanti staří věkem, ale mladí elánem, měli své vystoupení.

A i bez drahé aparatury dokázali přilákat a rozezpívat přicházející posluchače. Sešlo se jich o hodně více než loňského roku.
Srazilko, jen tak dál, a ještě mnoho let rozdávej radost a dobrou pohodu, kterou potřebujeme každý z nás jako sůl.“
Svatopluk Holan

Tak už jen zbývá všechny naše příznivce pozvat na pokračování hudebních středečních večerů do samšinské restaurace, kde si nejen můžete Srazilku poslechnout, zazpívat si a zatancovat, ale i dobře se najíst a napít. Hospodský Míra Bernat vás jistě dobře a ochotně se svým mladým personálem obslouží.

Po letních prázdninách tedy začínáme ve středu 22. září od 19.30 hodin a dále až do konce světa to bude každá druhá sudá středa v měsíci.
Těšíme se vás – jste vítáni –
za Sraziku z Drštěkryjí (FrG)