Sochařské řezbářské sympozium se koná při letních dílnách a setkávají se zde představitelé různých sochařských ateliérů a škol.

 „Kromě samotné tvorby je toto setkání příležitostí ke konfrontaci tvůrčích přístupů a zkušeností rozdílných generací sochařů či názorů různých sochařských ateliérů a škol. Nosným tématem je komunikace sochy a jejího okolí včetně jejího působení na vizuální a emoční vjemy návštěvníka,“ vysvětluje nám k akci její organizátorka Kateřina Krejčová.

 Umělci zde vytváří konkrétní dílo pro konkrétní, předem vybrané místo. Letošního ročníku se účastní Otto Bébar, Josef Šafařík, Marian Karel, Luděk Míšek a Jan Kovářík.

 Sochy vytvořené během sympozia budou stejně tak jako v předchozích dvou letech umístěny a ponechány v krajině, tedy v roškopovské lokalitě.

Dílna je po celý týden přístupná komukoli, kdo má zájem si s účastníky popovídat, nebo se jen podívat na jejich práci.

„Pokud jste tuto šanci doposud nevyužili, máte ještě možnost během dnešní odpolední vernisáže, která začíná v 17 hodin a jste na ni srdečně zváni,“ vzkazuje Kateřina Krejčová.

Josefa Šafaříka, který má dřevotvorbu v Roškopově pod palcem, jsme se zeptali, jak je spokojen s výsledným dílem svých kolegů: „Já tu letos působím jako kurátor. S výsledky práce svých kolegů jsem velice spokojen a jsem vůbec nadšen, že se toto sympozium koná,“ prozrazuje Josef Šafařík.
Umělci jsou ukryti před veřejností v bývalé střelnici nad vesnicí, kde mají klid pro svoji tvorbu. Tady pracují i odpočívají.

„Je to tu perfektní, tvořit v krajině pro konkrétní místo je úžasné. Letos vznikly objekty větších formátů z lípy, modřínu a borovice. Jedním z nich je například postel s nebesy, která bude sloužit jako odpočívadlo. V Suchardově rokli je instalována zvětšenina mechového porostu. Ale víc už neprozradím, přijďte zítra,“ zve kurátor roškopovského setkání.