Program:
12.30 –13.00⋌ sraz rodáků
na návsi u obecního úřadu
13.00 – 13.15⋌ přivítání starostou obce
13.15 – 14.00⋌ vystoupení mažoretek
a místních dětí

14.00 – 15.30⋌ průvod obcí
a ukázka požárního útoku hasičů s dětmi, výstava požární techniky
15.30 – 16.30⋌ koncert dechové hudby
16.30 – 17.30⋌ beseda

s úspěšným sportovcem S. Matysem, výstava diplomů a pohárů, předání ocenění občanům a členům SDH
17.30 – 18.30⋌ koncert dechové hudby
18.30⋌ večeře
20.00⋌ taneční zábava


Pro děti bude připraven nafukovací hrad. Občerstvení zajištěno.