Knihovnice: Dana Malá
E-mail: knihovna.prachov@seznam.cz
www stránky http://www.knihovnaprachov.webk.cz
Výpůjční doba: čtvrtek 18.30 - 20.30 hodin.
Internet pro veřejnost: čtvrtek: 18.30 - 20.30 hodin. Umístění knihovny: samostatná místnost v obecním domku
Zřizovatel: Obecní úřad Holín, http://www.holin. e-obec.cz

Obec Prachov s necelou stovkou obyvatel nemá hospodu, kostel ani školu, ale má knihovnu. Tento malý kulturní stánek se nachází v obecním domku v krásném přírodním prostředí.

Půjčování knížek má u nás velkou tradici – jako i jinde na venkově začal dávat k přečtení svým sousedům knížky ze své knihovny osvícený občan na konci 19. století. Později se tvořily různé spolky, které tuto činnost podporovaly, na Prachově to byl především spolek ochotnický. Podporoval finančně školáky i knihovnickou činnost. V roce 1950 je pro knihovnu vyhrazena místnost v obecním domku.

Nyní je zaregistrováno šestnáct čtenářů, z toho sedm dětí – nejmenší „čtenářka“ je tříletá. Máme vlastní fond se 120 knížkami, mezi nimiž jsou i dary od občanů. V tomto fondu jsou zastoupeny všechny žánry – od klasiky až po detektivky. Ovšem nejsme odkladiště nepotřebných knih, jak je občas představa rádoby darujících.

Jsme velice spokojeni se službami Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně – knížky z jejich výměnného fondu máme dle našich představ, kde hraje samozřejmě hlavní roli náročnost a složení čtenářů.

V průběhu roku pořádá knihovna několik akcí, které mají již tradici – Slet čarodějnic, Dětské odpoledne s Pelíškem, Předvánoční posezení se zpíváním koled i s hudebním doprovodem.

Jsou myšlenky i nápady na další akce, které by se měly uskutečnit právě díky činnosti knihovny.
V loňském roce se knihovna napojovala do elektronického systému a v současné době se zpracovává knižní fond do počítače.

Veškeré informace jsou na webových stránkách: www. knihovnaprachov.webk.cz⋌
⋌Dana Malá