Podle údajů z roku 2007 zde žije asi 244 obyvatel. Znak a vlajku Podůlší vytvořil opět heraldik Jan Tejkal, symboly byly schváleny roku 2007.

A jak tedy znak s vlajkou vypadají? Znak má zlatý štít, na něm je umístěno zelené návrší s olší v přirozených barvách. Strom je provázený dvěma stojícími přivrácenými černými ptáky s červenou zbrojí.

Vlajka je tvořena ze žluto - zeleného čtvrceného listu. Ve žlutých polích se nachází zelený olšový list bez řapíku. Poměr šířky k délce listu je 2 ku třem.
Znak představuje doslovný heraldizovaný přepis starého pečetního znamení obce doloženého otisky z první poloviny 19.století, přičemž figura listnatého close zoom_in stromu se blasonuje jako olše, čímž dochází ke konstituci mluvícího znamení.

Vlajka je oproti znaku zjednodušena, když znakovou figuru olše zobrazuje v podobě olšových listů.