V loňském školním roce začala naše spolupráce se školou v polském městě Rewal a žáci se po komunikaci přes e-maily na daná témata také setkali, mohli tak poznat něco ze života a kultury sousední země, a především absolvovali společné hodiny anglického jazyka a další hodiny vedené v angličtině. A protože je u Baltského moře hezky i teď na podzim, neváhali jsme a vyjeli jsme za našimi kamarády.

V sobotu 16. října brzy zrána jsme se vydali na cestu a v odpoledních hodinách jsme se již vítali před rewalskou školou. Po prohlídce města jsme se vydali na pláž, plni očekávání, zda tu uvidíme krásný západ slunce nad mořem jako při minulé návštěvě. Ani vítr od moře nám příjemnou procházku po pláži nepokazil. Ovšem bez teplé bundy by to určitě nešlo.

Další den nás čekala společná cesta s našimi polskými přáteli do oblasti Trojměstí – Gdaňska, Gdyně a Sopot na severu Polska; 350 km v autobuse stálo opravdu za to. Čekaly nás tři dny plné poznávání. Hrad Malborg, našemu oku jistě uniknout nemohl. Je to opravdu obrovský hrad, avšak jeho interiér je stále poznamenán druhou světovou válkou. Život v Polsku v té době tu nebyl jistě jednoduchý, jak ukazuje i Muzeum Svornosti a boje za svobodu v Gdaňsku.

I památník na Westerplatte, posledním místě, kde se ještě Poláci snažili ubránit německým okupantům, na nás udělal velký dojem.

V Malborgu a Westerplatte jsme společně absolvovali hodiny dějepisu vedené v angličtině zaměřené na starší i moderní dějiny Polska, 2. světovou válku. Nejen polská historie, ale také hodiny ekologické výchovy zaměřené na mořský ekosystém v Oceanáriu obohatily naše žáky. Oceanárium ve Gdyni s různými mořskými živočichy, a to, že jsme mohli na některé ryby také sáhnout, bylo pro nás lákavé. Chlapci si přišli na své na válečné lodi Błyskawica, která kotví v Gdyňském přístavu. Mohli jsme si na vlastní kůži vyzkoušet, jaký je to pocit být uvnitř strojovny či obsluhovat dělo. Nejen společné poznávání, ale i ubytování a hry v domově mládeže v Gdaňsku pomohly rozvoji našich dovedností v anglickém jazyce. Zároveň jsme si osvojili i několik polských slov a frází.

V úterý odpoledne jsme se pak vydali na cestu zpět do Rewalu. Ve středu jsme společně usedli do lavic při hodinách anglického jazyka. Rozhovory v angličtině i anglická píseň Hallelujah nám naplnily středeční dopoledne. Odpoledne jsme si pak společně zasportovali ve školní sportovní hale. Volejbal, badminton i přetahování na lanu nás pobavilo. Přišel však poslední večer a nezbývalo nic než jít hodit minci do moře a rozloučit se s ním.
Ve čtvrtek jsme přijeli domů plni příjemných zážitků za krásného slunného počasí. Cestou už jsme plánovali, kam vezmeme naše polské kamarády, až nás v dubnu přijedou navštívit.

Výjezdního pobytu se zúčastnilo patnáct žáků. Pobyt byl součástí projektu Škola pro budoucnost – praxe, ekologie, prezentace. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ⋌Lucie Fojtová