Ve dnech 19. až 21. června Kulturní sdružení HARANT Pecka s Městysem Pecka a NIPOS ARTAMA Praha pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France pořádají už IX. ročník Harantovských slavností historického zpěvu.

Na již známý festival pěveckých sborů, který si postupně získal své pevné postavení mezi hudebními festivaly v naší zemi, přijede do Pecky 13 sborů z celé republiky. V hodnocené přehlídce na hradě Pecka předvedou své umění, aby nejen dokázaly, že tato hudba není zapomenuta, ale také aby interpreti pobavili navzájem sami sebe, své příznivce a všechny, kteří si předvedené skladby rádi poslechnou a jímž je v citovému zážitku tato hudba blízká, jak v duchovním, tak světském rozměru.

Počin pořadatelů nejenže dokázal obnovit tradici historií opomíjené hudby české renesance, jejímž byl Kryštof Harant výrazným představitelem, ale i vzestup úrovně festivalu.

Program slavností začne již tradičně zahajovacím koncertem v chrámu sv. Bartoloměje v Pecce, letos provedený hostem festivalu sborem OCTOPUS PRAGENSIS pod řízením uměleckého vedoucího Petra Daňka. Vokální soubor OCTOPUS PRAGENSIS vznikl v roce 2004 a tvoří ho osm zpěváků.

Těžiště jejich zájmu spočívá v repertoáru vrcholné renesance a raného baroka, velice často také interpretují skladby zcela moderní. Inspiraci čerpají z dobových pramenů a snaží se pro své koncerty vybírat skladby, které jsou objevné a zároveň schopné oslovit i dnešního posluchače.
Soubor vystoupil již na řadě prestižních festivalů (Pražské jaro, Festival Český Krumlov, Velikonoční festival Brno ad.), podnikl turné do Izraele. Petr Daněk vystudoval muzikologii na Filozofické fakultě UK v Praze, kde přednáší dějiny hudby 16. a 17. století a vede seminář starší hudby. Zároveň pracuje v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK.

Druhým hostem je sbor COLLEGIUM 419 (na složeném snímku), v jehož provedení pod taktovkou sbormistra Čeňka Svobody zazní Palestrinova Missa Pappae Marcelli při slavnostní mši v chrámu sv. Bartoloměje a poté svým koncertem slavnosti ukončí.


Vokální soubor COLLEGIUM 419 se specializuje na hudbu 16. - 18. století. Zaměřuje se na poučenou interpretaci vokálních a vokálně-instrumentálních děl vrcholné renesance, raného a vrcholného baroka. Klade si za svůj cíl nastudování a koncertní provádění ansámblových a sborových děl, která jsou ve vyspělé Evropě známá a často hraná, v Čechách však dosud zatím zůstávají neobjevená nebo vzácná. Soubor klade vysoké nároky na hlasovou kulturu svých členů.

Soubor v roce 1999 založila Marika Pečená. Na podzim roku 2007 jeho umělecké vedení převzal Čeněk Svoboda. Marika Pečená se sbormistrovství a historicky poučené interpretaci staré hudby věnuje od poloviny devadesátých let a specializuje se zejména na německou barokní hudbu.

Čeněk Svoboda absolvoval Základní uměleckou školu v Liberci, obor housle. Na Pedagogické fakultě UK v Praze vystudoval obor sbormistrovství. Jako sbormistr získal několik ocenění na celostátních i mezinárodních sborových a sbormistrovských soutěžích. Intenzivně se věnuje sólovému zpěvu a působí jako profesionální ansámblový zpěvák i sólista v předních domácích i zahraničních vokálních ansámblech staré hudby.

U příležitosti IX. ročníku HSHZ byl jako studijní materiál vydaný Sborník vícehlasých skladeb VIII, který je možné si zakoupit. (pp)