Byli to Daniel Beneš, Viktorie Jirková, Karolína Kovářová, Eliška Macháčková, Jan Morávek, Nikola Podlipná, Michal Rolf, Martin Truneček, Zuzana Vojíková, Lucie Voňková a Dagmar Zeleňáková.
Prvňáčci vystoupili s pěkným programem, ve kterém tancovali, recitovali a zahráli na flétničky.

Rodiče a prarodiče, kteří děti doprovázeli, je odměnili za jejich vystoupení dlouhým potleskem. Třídní učitelka Mgr. Jana Morávková připravila texty ze slabikáře, které pak děti bezvadně přečetly. Poté, co přítomný rytíř řádu čtenářského odsouhlasil dobré čtenářské výkony, pasoval děti na čtenáře.

Děti dostaly osvědčení o pasování, odznak čtenáře, notýsky na záznamy o přečtených knihách a knížky na prázdninové čtení s věnováním. Dále si odnesly svoje první čtenářské průkazy do místní knihovny.

Přejeme dětem hodně chuti do čtení a mnoho krásných čtenářských zážitků z prvních přečtených knížek! Věra Trybenekrová