Se základními informacemi ze života a tvorby tohoto umělce seznámila studenty jeho dlouholetá kamarádka a obdivovatelka Stáňa Benešová, ředitelka knihovny.

Studenti se inspirovali hlavně technikou kresby pana Vavřiny, měkkou kresbou tužkami různé tvrdosti na papír s reliéfem, doplněnou drobným zlatým nebo stříbrným detailem. Je to velice pracná technika, a proto si kresby studentů budete moci prohlédnout na nástěnkách ve 2. patře školy.

Jiří Vavřina se narodil v Pardubicích a svým životem putoval přes Brno, kde absolvoval střední umělecko– průmyslovou školu.

Jeho nejčastějším objektem ke ztvárnění je člověk se všemi pokušeními, duší zranitelnou i jásající, člověk cudně přemýšlející, na druhé straně zmítaný barvami i stíny erotických fantazií. (kk)