Již vstup do výstavních prostor evokoval vzpomínky na dobrodružný film režiséra Karla Zemana Cesta do pravěku s kresbami Zdeňka Buriana nebo na knížky o pravěku – Lovci mamutů, Osada Havranů a další z pera Eduarda Štorcha.

Bohuslav Benč v úvodu zmínil, že na vernisáž přišla do Suchardova domu polovina českých paleontologů, mezi nimi i docent Martin Košťák, ředitel Ústavu biologie a paleontologie. Mluvil o svém nesmírném zážitku, když jako začínající paleontolog navštívil ateliér Zdeňka Buriana, který byl pro něho nesmírně inspirativním. Dlouhou dobu neměly barevné obrazy rekonstrukcí pravěku mistra Buriana následníky, až když se poprvé setkal s ilustracemi Petra Modlitby.

„Na Petru Modlitbovi mě fascinuje, že je autodidakt, což je člověk – samouk, který se ke svým výtvorům dopracoval vlastní pílí. Je poměrně mladý, a tak má před sebou ještě nadějnou budoucnost. Když se podíváte po stěnách, je sice vidět inspirace Zdeňka Buriana, ale je také vidět velký zájem, vynalézavost a nápaditost, s jakou Petr Modlitba své obrazy tvoří.“ Na výtvarnou dráhu Petra Modlitby měla velký vliv populárně naučná kniha „Ztracený svět“ od Josefa Augusty a Zdeňka Buriana, která ho okouzlila natolik, že okamžitě vzal tužku a papír a začal kreslit, kreslit a kreslit… Jak sám přítomný autor novopacké výstavy říká, vydrželo mu to až do dnešních dnů. Jeho obzor rozšířilo setkání s antropologem prof. Janem Jelínkem, když díky němu dostal možnost pracovat na odborné úrovni na rekonstrukcích pravěkého života v rámci Moravského Anthropos, včetně malby na vstupu do pavilonu. Vážnější výstavní činnost započal v roce 1999.

Bohuslav Benč uvedl také jednu zajímavost, která byla nalezena mezi pozůstalostí Zdeňka Buriana. Byl to dopis žáka šesté třídy Petra Modlitby k pětasedmdesátinám Zdeňka Buriana, ve kterém se mu svěřuje, že sbírá jeho obrázky a kreslí si pravěká zvířata dle jeho kreseb. Nakonec napsal, že by se také rád stal malířem pravěku, a požádal mistra Buriana o jeho snímek s podpisem.

„To se mu také podařilo a výtvarnou činnost Petra Modlitby si můžeme zde na výstavě prohlížet,“ zakončil svoje zajímavé úvodní slovo Bohuslav Benč.
Výstava obrazů, kreseb a kvaší dýchajících pravěkem, doplněná zajímavými zkamenělinami potrvá v novopackém Suchardově domě do 11. září a umožňuje tak mimo návštěvy dospělých, ještě před prázdninami, i společné školní návštěvy žáků. ⋌Míla Pour