Betlémářství má na Novopacku dlouhou a zajímavou tradici, která přetrvává dodnes.

 První jesličky podle literatury prý postavil v roce 1223 sv. František z Assisi v lesní jeskyni nedaleko obce Greccio v Umbrii. V Praze se objevily první jesličky v roce 1560 v kostele sv. Klimenta na Starém Městě pražském. Podle pražského vzoru začaly být napodobovány vánoční jesličky i v sídlech nižší šlechty a později v měšťanských domácnostech.

Po josefínských zákazech, kdy byly jesličky vytlačovány z kostelů, dochází paradoxně k jejich rozšíření mezi lidem. Na konci 19. století a počátkem 20. století rostla i profesionální a víceméně sériová výroba betlémových figurek (daráků). Počet betlémů v rodinách v Nové Pace byl odhadován na dvě stovky. Suchardova dílna vedle soch a pomníků z kamene zhotovovala i loutky, betlémové figurky, oltáře, rámy atd.

 Nejzručnějším řezbářem v této dílně byl Jan Mádle (1848 – 1922), který je autorem většiny řezeb daráků z pevně instalovaného betléma v Suchardově domě. Betlémové figurky mají oblečení, které se nosilo na Novopacku za jeho dětství, ale zachytil i podobu řemeslníků, pastevců a hospodyň. Betlém byl původně v majetku zdejšího obuvníka pana Gernata, ale postupně byl doplňován. Městské muzeum betlém získalo v roce 1955 a po dvou letech byl veřejnosti představen v dnešní podobě. Má půdorys 4,5 x 2 metry. Na instalaci se tehdy podílelo několik lidových umělců. Pozadí s idealizovanou krajinou Novopacka namaloval pan učitel František Koubek z Lázní Bělohradu. Různé doplňky a opravy realizoval řezbář František Máslo z Čisté.

 Podle dochovaných dokumentů zhotovil modely roubených chalup úředník Josef Fejfar. Modely staveb na náměstí jsou dílem knihaře Josefa Glata. Na instalaci se návrhem a realizací podílel tehdejší ředitel muzea Otakar John. Naposledy byl betlém restaurován a konzervován pracovníky muzea v letech 1975 – 1976.⋌Miloslav Bařina