Třetím provizorem paulánského kláštera byl Josef Geisler, který do Nové Paky přišel z valdického kartuziánského kláštera 29. dubna 1787. Po zrušení kláštera zakoupil lékárnu i se zařízením, všemi právy i břemeny. V roce 1792 pak zakoupil i budovu pod klášterem a v roce 1808 i přilehlou zahradu.

Jeho potomek přes několik generací, PhMr.Jiří Geisler(1891–1965), věnoval ve třicátých letech minulého století našemu muzeu některé předměty z bývalé staré lékárny, mezi jinými i dózu s léky v podobě koulí. Je škoda, že jsem se o nich už nemohl poradit se svým milým přítelem PhMr. Richardem Geislerem (1927-2006). Jeho odchodem vlastně končí v Nové Pace takřka 220 let trvající lékárnická tradice rodu Geislerů. Přesto jsem zalistoval v obsáhlém rukopisu „Kapitoly z rodinné kroniky“, které Richard Geisler sepsal.

 Cituji: „Ze své praxe si vybavuji některé názvy pro nás dnes prazvláštních léků, chovaných jen pro zajímavost: oculi canceris – račí oči, sloužící k poněkud drastické léčbě vkládáním pod oční víčka, sanguis draconis – dračí krev, os sepiae – sépiová kost, pro velký obsah vápníku drcená do prášků, nebo třeba tinktura asa foetida – tinktura z „čertova lejna, odporně páchnoucí pryskyřice gumiresina asa foetida…“ Uf, to jsem si vydechl.

 Pak mě napadlo, že se na to zeptám své dlouholeté známé, spisovatelky paní PhMr. Marie Kubátové. Obratem mi přišel milý dopis, z něhož vyjímám: „Nápis na nádobě GLOBUL. je zkratka slova globuale, což je označení lékové formy. Globulky byly pilulky větší než kuličky (jako lékárnický praktikant jsem si hrála se slovy: globus je větší než koule, globullus je zdrobnělina)… Packý lékárník pojmenoval obsah nádoby českým čertův perdek… . V lékárně v Křinci, kde jsem začínala, jmenoval starší kolega ony globule „čertinec“. Ale ani tehdy se už toto léčivo k ničemu nepoužívalo, nádoba (z císařských časů zvaná štangefés) stála v regále jen pro kolorit prostředí jako starožitnost.

 Cituji z Hagera: „Je to látka rostlinného původu, mateřská rostlina Asa Foetida patří mezi Umbelliferae, domovem je v Persii. … Usušená droga patří mezi gummiresiane. Řadí se tedy mezi pryskyřice a myslím, že v oněch globulích bývá v směsi s myrrhou… Omluvte, prosím, že už si použití v praxi nedovedu vybájit. S pozdravem a s projevem úcty k muzejní práci Marie Kubátová.“ Odpusťte, že ten článek je dlouhý a možná „na prd“. Chtěl jsem jen popsat lékárnickou dózu. Miloslav Bařina