Posluchačům se představila kapela Soumrak, kterou vystřídal Komunální odpad.

Akce se konala na podporu rekonstrukce areálu, na kterou můžete přispět prostřednictvím DMS KLASTERZIJE 87777.