Konkrétně na novopacký zimní stadion, kde vystoupil s orchestrem a Felixem Slováčkem.