Tak jako každý rok, i letos se v aule novopackého gymnázia sešli rodiče, studenti a přátelé, aby se v předvánoční čas potěšili vystoupením žáků a učitelů školy.

 Vystoupil dívčí sbor Amabile, zpívalo a hrálo se česky i anglicky, a dokonce přišel i kouzelník.

 Velký potlesk sklidilo osm učitelek, které se postavily za klávesy a doprovázely Kateřinu Krausovou při zpěvu árie z opery Rinaldo (na snímku) . Nabitý večerní program připravovali studenti v rámci vyučování, ale i ve svém volném čase.

 A přestože se úroveň jednotlivých vystoupení lišila v závislosti na délce přípravy a zkušenostech, ze všech představení prosakovalo nadšení žáků.
 Ti mohli zúročit dlouhodobou přípravu, která byla často nelehká a poskvrněná vyčerpáním a dílčími neúspěchy.

 Výtěžek z dobrovolného vstupného byl již tradičně věnován na rozvojovou pomoc partnerské školy v Nepálu.

 Tento dar se tak stal jedním z mnoha, které budou o letošních Vánocích rozdány.⋌ (mat)