Čekalo nás několik překvapení. Tím jedním bylo setkání s andělíčky z mateřské školy na sídlišti, kteří se k nám připojili.

Dál jsme putovali společně ztemnělým lesem po sáňkařské dráze. Všem naštěstí dobře svítily lampióny i lucerničky, takže nikdo nezabloudil a všichni šťastně dorazili k cíli, včetně těch nejmenších účastníků, kteří se ještě vezli v kočárku.

Děvčata z gymnázia zarecitovala dětem Erbenův Štědrý večer a rozdala dětem sladkosti. Ani na rodiče jsme nezapomněli s občerstvením. Na rozloučenou jsme si zazpívali pár vánočních písniček s dětmi z MŠ Brána a pak už se vymrzlí, ale spokojení broučci i andělíčci mohli rozlétnout domů. Ještě jsme si slíbili, že se opět sejdeme na jaře při vynášení Mořeny ze vsi.

Za pomoc a podporu musím poděkovat městské policii, která nás stejně jako každý rok doprovázela a SŠGS v Nové Pace za sladkosti pro děti.
St.Benešová, Městská knihovna