Při pěkném odpoledním počasí se sešli rodiče a příbuzní dětí, které navštěvují místní mateřskou školku, aby slavnostně ukončili školní rok.

Děti předvedly pásmo tance, písniček a básniček.

Místostarostka obce Zdeňka Richterová popřála pěti chlapcům, kteří se v těchto dnech loučí se svojí mateřskou školkou, mnoho úspěchů v základní škole, aby se jim tam líbilo, odnesly si hodně vědomostí a aby jedniček bylo na vysvědčení co nejvíce.

Paní učitelky předaly předškolákům upomínkové předměty a originální ručně malovaná trička. Paní učitelka Soňa Jiránková poděkovala chlapcům za dobrou práci, za to, že byli hodní a dobře se učili.
Všechny děti obdržely diplom za absolvování mateřské školky a mokré vysvědčení za plavání.
Potom následovalo občerstvení. Paní kuchařka uvařila kávu a napekla sváteční koláčky.

Byla to slavnost velice dojemná, protože děti obohacovaly svými vystoupeními jiné slavnosti, ale tato byla jen pro ně a patřila právě jim.

Projev radosti a dětského štěstí je u malých dětí jedinečný. Zdeňka Richterová