Po různých akcích pro rodiče, občany obce a vítání občánků přišla zasloužená odměna. Na výlet se děti těšily. Autobusem dojely na zámek Sychrov, který si pečlivě prohlédly a už následovala cesta do liberecké ZOO.

 A než se stačily vzpamatovat, byla tady Zahradní slavnost. Děti svým rodičům, prarodičům, sourozencům a známým předvedly, co se za poslední měsíce naučily.

 Slavnostní odpoledne ukončilo vyřazování předškoláků. Letos odchází do prvního ročníku ZŠ jedenáct dětí – tři děvčata a osm chlapců. Na rozloučenou všichni obdrželi dárky a šerpu jako upomínku na MŠ Ostružno s přáním výborných školních úspěchů. Následovalo občerstvení a volná zábava. Přejeme všem nádhernou dovolenou. Zdena Richterová, místostarostka obce

Další snímky Jany Engové najdete ve fotogalerii u článku, další galerie z výletů potom v souvisejících článcích.