Počítačový kurz vedla lektorka Markéta Obitková a navštěvovalo ho osm posluchačů z Ostružna a Hlásné Lhoty. Absolventi obdrželi Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Kurz zručnosti našich ručiček vedla Alenka Přibylová. Nejprve jsme si vyrobily adventní věnce se svíčkami. Nikdo z nás netušil, kolik nápadů máme v hlavě. Každý věnec byl jiný a nyní zdobí naše domovy. Musím podotknout, že nejstarší žákyni je 77 let a nejmladší je devítiletá, celkem kurz absolvovalo 15 dívek a žen.

Další hodiny jsme se učily découpage, tzv. ubouskovou metodu. Vyzkoušely jsme si malování a zdobení květináčů. Potom jsme přešly na složitější výrobu obrázků. Byla to nádherná práce a ještě větší radost z vlastnoručně vyrobeného originálu.

Na závěr kurzu se nám podařilo vykouzlit z větviček tújí, jehličnanů a různých doplňkových materiálů vánoční svícny. Aranžování se nám velice líbilo. Při ochutnávce vánočního cukroví se absolventky kurzu domluvily na dalším tvůrčím setkání. Zdena Richterová, místostarostka obce