Ve čtvrtek 5. února jsme totiž rozjeli půlroční projekt s názvem „Život v Ostroměři“, jehož cílem je poučit nás o rozličných lidech, se kterými se můžeme u nás v Ostroměři setkat. První část byla zaměřena na informace, které si ještě pamatujeme z minulého školního roku (a není jich málo – známe slavné rodáky, dokonce i jejich rok narození, víme toho dost i o Javorce; dokážeme vysvětlit, jak přišla Ostroměř ke svému jménu).

Každý si tyto informace mohl připomenout, vybrat ty nejdůležitější a nalepit je na hlavní stranu našich desek, které budou věnované lidem v naší obci. Po těchto nezbytných úpravách jsme se vrhli na vymýšlení otázek pro našeho pana ředitele. Budeme si hrát na novináře a každý takový novinář si před rozhovorem, který jej čeká, musí připravit otázky.

Vyzbrojeni listy s dotazy jsme zaklepali na dveře ředitelny. Pan ředitel nás uvítal a my se rozsadili po koberci. Na řadu přišel průzkum místnosti… A tak už víme, odkud se hlásí do rozhlasu, jak funguje „skartovačka“, co je ve skříních podle stěn.

Následovaly naše dotazy, kterých bylo tolik, že by nám na ně nestačila ani celá hodina. Ale dozvěděli jsme se toho plno. Co jsme se dozvěděli, si můžete přečíst na internetových stránkách naší školy.
Pátek – poslední den před zaslouženým volnem – jsme opakovali učivo. Využili jsme k tomu prostory naší obecní knihovny a rozhodně jsme se nenudili. Celý den se jmenoval „Putování s kapkou vody“ a měli jsme si zopakovat, co známe o koloběhu vody a také vymyslet, jak můžeme šetřit vodou my doma.

Začátek obstarala skladba Píseň o vodě od Hradišťanu, při níž jsme malovali vodu (každý jak chtěl). Následovala skupinová práce, jejímž cílem bylo vytvořit barevný koloběh vody i se šipkami ve správném směru. Odpočinkovější část obstarala soutěž, kdy skupinky hledaly v názvech knih slova příbuzná ke slovu voda. Kluci, kteří vyhráli, si mohli pochutnat na dětském šampaňském.A protože jsme předchozí tvorbou hlavně opakovali, byla pro nás přichystána křížovka, ve které jsme spojovali odborné názvy se správným vysvětlením. Nebylo to snadné a nechali jsme se nachytat, ale společnou kontrolou se nám povedlo vše dát dohromady. Víme tedy, co se měří pomocí Beaufortovy stupnice, jak vzniká duha, co je delta i jak se jmenuje nejslanější moře.

Po zhodnocení jsme si nechali ještě chvilku k tomu, abychom si mohli prohlédnout a půjčit knížky. Těsně před 11. hodinou jsme se vydali vstříc prázdninám…
Žáci 3. tř. ZŠ Ostroměř, Mgr. Jan Horák