Na slavnostní ceremonii za školním hřištěm přijaly pozvání osobnosti politického a společenského života nejen našeho regionu. Přijel také starosta obce Lužec nad Vltavou Štěpán Rampas, aby poděkoval místním hasičům za jejich pomoc po povodních roce 2002. Zároveň přivezl vodu z Vltavy, kterou bylo slavnostně pokřtěno DVD, které bylo k této příležitosti vydáno.

Zachycuje filmové dokumenty o obci a rovněž archivní filmy z akcí pořádaných například v 70. letech. Ve fotogaleriích jsou zachyceny momenty z minulosti a současnosti Ostroměře a přidružených obcí, kterými jsou Domoslavice, Sylvárův Újezd a Nové Smrkovice. „Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli zapůjčením obrazových i filmových materiálů do tohoto dokumentu,“ uvedl místostarosta Miroslav Vobořil, který je rovněž autorem hudby a profesionálně zajišťoval ozvučení na scéně během sjezdu.

Na pódiu během slavnostní ceremonie zahájení převzal starosta Tomáš Gabriel od Petra Kdulince a historické skupiny zlatý klíč z brány Ostroměře, Šermíři a kejklíři zpestřili svými vystoupení úvod, po kterém následovala četná vystoupení dětí z místní mateřské školy, Základní školy Eduarda Štorcha, mažoretek, bělohradského folklorního souboru Hořeňák i hořických mužoretů Arthrosa. Následovala zábava pro děti i dospělé.

Prezentovali se rovněž místní dobrovolní hasiči, z doprovodných programů si jistě vybral každý. Připraveny byly dny otevřených dveří v kulturním středisku, školce i škole, na obecním úřadě přichystána výstava. „Jsme rádi, že jsme sem přijeli, vydáme se ještě i do Domoslavic,“ informovali Hana a Karel Kalenských z Chomutic a nevynechali tak ani výstavu z historie Domoslavic V Zátiší.

Jedním z bodů programu bylo rovněž vyhlášení osobnosti Ostroměře. Stal se jí – bohužel již in memoriam – PhDr. Miroslav Holub, středoškolský profesor a ostroměřský kronikář; cenu převzala jeho manželka, paní Jindřiška. Více o tomto důležitém aktu uvedeme ještě zítra.