Sekání se uskutečnilo na Obecním úřadě v Ohařicích. Na programu bylo seznámení občanů s činností a se zaměřením muzea přírody formou krátké prezentace s promítáním a činnost věnovaná ochraně přírody na Dubolce.

V minulém roce byl totiž na Dubolce uskutečněn zásah pro zvýšení biodiverzity a to v rámci projektu Muzea přírody Český ráj podpořeného Královéhradeckým krajem, který spočíval v odstranění náletových dřevin a vytvoření dvou malých tůněk.

Je potěšitelné, že se na besedě sešlo hodně účastníků, od mládeže až po důchodce. Občané Ohařic se zajímají o nevšední lokalitu, kterou Dubolka bezesporu je. V okolní zemědělské krajině je kouskem přirozeného životního prostředí.

Do dvou dnů po této besedě občané Ohařic Ladislav Veselý a Pavel Myslivec se synem Tomášem ve spolupráci se členy občanského sdružení Muzeum přírody Český ráj dokončili odvoz odpadků po likvidaci černé skládky.

Při další činnosti bude v následujících letech možno vycházet z Plánu péče, který byl letos schválen Královéhradeckým krajem.

Již na besedě v Ohařicích se objevily některé náměty, např. informační tabule pro návštěvníky přírodní památky, mozaiková seč travních porostů a podobně. Aktivitu občanů by mohly závidět Ohařicím i větší obce. ⋌ MPČR

Muzeum přírody chystá i další akce, například tuto neděli 13. března již 7. jarní žabí běh, jak průběžně informujeme na naší tzv. servisní straně. Více informací rovněž přinášíme na našich webových stránkách.