Zahrálo několik kapel, divadelní seskupení Podkrkonošská spitná společnost z Červeného Kostelce, zatančily lomnické mažoretky a hořičtí mužoreti Arthrosa. Večer pak hrála skupina Levou rukou.

Připraveny byly mnohé soutěžní disciplíny, nejoblíbenější především u mužů byl hod pivním sudem do dálky; v této disciplíně se stali vítězi Martin Vajdl a Alena Kaňková. Jako ceny obdrželi soutěžící na prvních třech místech diplom, sklenici na pivo a poukázky na tento miletínský mok.

Nutno také pochválit pořadatele nejen za úsilí a veškerou přípravu, ale rovněž za poctivost: jedna ze soutěžích totiž právě při hodu sudem vytratila z kapsy kalhot mobil. Po zjištění ztráty se na místo vrátila a přístroj jí byl v pořádku předán - nikým nezcizen, což je v dnešní době téměř neuvěřitelné.

Počasí jen trochu narušilo průběh celé oslavy - díky částečně zastřešené pivovarské zahrádce se lidé scházeli i přes nepřízeň počasí, v sobotu kvečeru pak naštěstí pršet ustalo.

Akce byla pořádána v rámci oslav 885 let Miletína.

Více o jednotlivých účinkujících naleznete také v souvisejících článcích.