Cílem naší cesty bude miletínská věž. Trasa je protkána devíti zastávkovými místy, která všechna připomínají něco z tvorby nebo života autora. Prvním zastavením byl již zmíněný Erbenův rodný dům, kde se nachází i miletínské muzeum. Dále nás čekají Studánky na Koši. Místo je vybaveno dřevěnou sochou Polednice, lavičkou a informační tabulí. Jako připomínka básně Mateřídouška zde byly vysázeny její rostlinky. Kdysi byl v těchto místech ovocný sad, který založil Erbenův otec, proto zde byly zasazeny dvě třešně.

Další zastávkou je Popraviště, které připomíná chmurné místo z dob, kdy město Miletín získalo od Přemysla Otakara II. hrdelní právo. V pořadí čtvrté zastavení nabízí posezení, informační tabuli a dřevěnou sochu muže, který se dívá směrem k rodnému domu spisovatele. K tomuto místu se váže balada Zlatý kolovrat. Mnozí jej znají i jako povídku Boženy Němcové, která pohádku Zlatý kolovrat stvořila po laskavém Erbenově svolení. Než se začne stezka stáčet směrem k městu, jsou naší zastávkou Miletínské lázně. Zmínka je zde i o Erbenově příteli K. H. Máchovi.

 Šesté stanoviště nazvané Očima K. J. Erbena nabízí jedinečnou příležitost porovnat dobový pohled se stávajícím výhledem. Atmosféru dotváří sloup s křížkem, který zde byl postaven ve stejný rok, kdy se Erben narodil.

 Po stopách předků se vydáme na místní hřbitov, kde je pochována spisovatelova rodina.

 Předposlední zastávkou je Erbenovi tváří vstříc. Místo je věnováno historii zdejšího pomníku. Zahrnuta je i zmínka o současníkovi a Erbenově příteli J. N. Lhotovi a dr. J. Karáskovi.Přiblížili jsme se k cíli naší stezky a na programu je již poslední zastávkové místo Parkáň. Jedná se o miletínskou věž. V budoucnu se uvažuje o rozšíření stezky do Červené Třemešné a dál na poutní kostel Byšičky. ⋌ (bar)