Účastníci nehráli pohádku, ale uspořádali expedici, která hledala stopy po možném výskytu draků na Miletínsku. Sice nakonec jediným drakem byl náš hadrový talisman, ale i přesto si to 25 dětí z Miletína, Kalu, Zábřezí, Chroustova, Jíčína, Hořic a Úhlejova užilo.

I když na koupání to bylo pouze dvakrát, přesto nám počasí přálo, a tak aby se neřeklo, tak sv. Petr nechal propršet pouze jeden půlden. Takže jsme nebojovali s počasím ani drakem, ale jen se všudypřítomnými mravenci a vosami.

Pro děti byl připraven bohatý program, od střelby ze vzduchovky a luku až po novou míčovku lakros. Samozřejmě si všichni přivoněli k hasičině, jak jinak – když to pořádali hasiči. První týden navštívili hrad Pecku. Hráli stopovanou s odléváním stop. Přišla paní Markéta Cermanová z místní ČČK naučit děti základy první pomoci.

Druhý týden se konal celodenní výlet do Zoo Dvůr Králové nad Labem se zastávkou na přehradě Les Království. Účastnily se prohlídky hasičské zbrojnice v Miletíně, kde zástupce velitele p.Tomáš Hlavatý předvedl vybavení místní hasičské jednotky. Děti si mohly vyzkoušet, jaké je to nést na zádech dýchací přístroj, obléknout si zásahový oblek a další. Účastníci dokonce zažili únos svých instruktorů a jejich následné hledání a osvobození. Chvíle odpočinku byly vyplněny ručními pracemi.
Za to, že mohly děti prožít 10 dní her, sportu a zábavy, musíme poděkovat MÚ Miletín za finanční pomoc a bezplatné užívání kempu a koupaliště. Je třeba poděkovat i místním hasičům za vstřícnost. Jelikož některý materiál poskytl i kolektiv mladých hasičů, musíme poděkovat krajskému úřadu za příspěvek na celoroční činnost tohoto kolektivu.

Poděkovat musíme provozovateli restaurace Rohoznice p. Slávkovi Kulhánkovi, který se celých deset dní se svým týmem pečlivě snažil trefit se do chuti dětí. Děkujeme p. Markétě Cermanové a p. Tomáši Hlavatému za besedy a Lukáši Dulínkovi za urychlené zprovoznění dopravního vozidla místních hasičů, které nám sloužilo k dopravě na výlety.

V neposlední řadě musím osobně poděkovat svým instruktorům: Nicole Malé, Báře Vimrové, Pétě Špůrové, Matěji Suchomelovi a Tereze Pajasové, bez jejichž snahy postarat se o děti ve věkovém rozmezí 4 -13 let bych se neobešel. vedoucí Bedřich Hak