V malé publikaci vydané k 175. výročí trvání divadla v Miletíně je uvedeno, že dokonce již v roce 1826 byly sehrány v Miletíně některé divadelní hry.
Tuto činnost provozovala skupina divadelních nadšenců a zanechala nám mnoho kulturních tradic a zajímavostí.

Například v muzeu amatérského divadla v miletínském zámku je uložena opona „Pohled na Miletín “ z roku 1867, která je od 26. března 2007 zapsána v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

„K řádnému ustavení spolku divadelníků došlo 1. srpna 1867 tím, že byla stanovena pravidla, dle nichž se všichni ochotníci říditi měli. Mezi vlastnoručními podpisy nachází se již podpis J.Bidlo, učitel.“ Tak je psáno ve spise z roku 1927.

V roce 1894, tedy 70 let po sehrání prvního divadla v Miletíně, dostal spolek při změně stanov oficiální název „ERBEN“.

Tyto stanovy byly předloženy c. k. místodržitelskému radovi v Hradci Králové dne 27. října 1894. Uvedené stanovy DS Erben v současné době získal a má je ve svém archivu. Mimochodem stanovy jsou ručně krasopisně psané.

A tak vznikl první a nejstarší spolek v Miletíně i se svým názvem „ERBEN“. Jeho nástupcem a pokračovatelem je DS Erben, občanské sdružení, které bylo zaregistrováno v roce 2000.⋌Stanislav Friedrich, tajemník DS Erben