Ten nás tentokrát zavede do Gruzie, země s velmi bohatou kulturou a historií, překrásnými horami, nepřeberného množství pamětihodností. Jedná se především o nespočetnou řadu starobylých hradů a pevností, ze sakrální architektury kostelů a klášterů.

Území současné západní Gruzie se v době starověkého Řecka nazývalo Kolchida, k níž se váže známá pověst o Zlatém rounu, za nímž se měl spolu s udatnými Argonauty vypravit syn thessalského krále Iáson. Nikoliv pouhou legendou jsou však historická fakta, podle nichž Kolchida byla zemí se zlatonosnými řekami, kromě toho také pro Řeky důležitým vývozcem dřeva pro stavbu lodí, lněných a konopných výrobků i vosku. Již ve 4. stol n. l. z dnešní turecké oblasti Kappadokie přichází do Gruzie svatá Nina přinášející zdejším obyvatelům křesťanství.

Od té doby se v zemi staví hustá síť klášterů a kostelů, z nichž mnohé patří ke světovým architektonickým skvostům. Jejich fresky a ikony se řadí zase k pokladům výtvarného umění. Gruzíni museli často válčit s okolními mocnými státy a národy. Z oněch dob se zachovaly fortifikační objekty v podobě hradů a strážních věží. Z gruzínského města Gori pocházel nechvalně proslulý J. V. Džugašvili, spíše známý jaké generalisimus Stalin, jehož rodný dům je dochovám jako součást rozsáhlého memoriálního muzea.

Student etnologie na UK v Praze Libor Drahoňovský cestoval v létě roku 2010 více než měsíc po Gruzii autostopem. Díky vstřícnosti místních obyvatel zpravidla jen přesedal z auta do auta, a proto se mu také podařilo spatřit téměř všechna místa, která měl v plánu navštívit. Na svých cestách se setkával většinou jen s přátelsky naladěnými a pohostinnými lidmi, jimž jejich vstřícnost nedovolila, aby někdy nocoval pod širým nebem.

Při přednášce s promítáním tak můžete zhlédnout nejen rozmanité přírodní krásy, ale také pamětihodnosti a pozoruhodná města, včetně malebné metropole Tbilisi. Můžete se též více dozvědět o všedním životě obyčejných místních obyvatel. Jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.