První půli koncertu vyplnily písně Dvořáka,Martinů,Strausse a Slavického. Pěvkyně umí proniknout do stylu písně, dokonale evokuje svět písní zejména Dvořáka a Martinů. Ještě lépe vyšla druhá část,v níž zazněly árie z oper jubilanta J.B.Foerstra. Ovace publika pokračovaly po vysoce emotivně zazpívané Manon ( Puccini) i po modlitbě Jenůfy z Janáčkovy Její pastorkyně.

Publikum čekalo na úplný závěr koncertu, na árii o měsíčku z Rusalky. Pěvkyně dokázala krásně posazeným hlasem,který ovládá ve všech polohách, že její pozvání na Foerstrovy dny v Libáni bylo správným tahem.

Zcela excelentní byl klavírní doprovod Bronislava Procházky, který své umění v Libáni prokázal už před dvěma lety jako partner Gabriely Beňačkové. Zdeněk Vokurka