Dramaturgie večera byla velkou poctou 150. výročí narození J.B. Foerstra.Violoncellista Jiří Hanousek a klavírista Pavel Kašpar s muzikantskou dokonalostí provedli stěžejní Foerstrova komorní díla, zejména zaujala první skladatelova Sonáta pro violoncello a klavír f moll s převládajícími kantabilními prvky.

Působivým kontrastem bylo komorní dílo A. Dvořáka. Foerster byl Dvořákovým přítelem a mladším současníkem jeho tvůrčího života. Virtuózně zahrané Rondo večer uzavřelo. Záznam koncertu odvysílá Čs.rozhlas.

Koncert doprovázela umělecká četba přední české herečky Gabriely Vránové. Výňatky z Foerstrovy životopisné zpovědi nazvané Poutník, přednesené ze vzácného vydání z roku 1929 a podepsaného autorem, umocnily neobyčejnou hloubku Foerstrových myšlenek, spojených s vysokou kulturou slova G.Vránové.

„Poezie pomáhá létat,“ říká významná herečka a opravdu pozvedla publikum umělecky silným přednesem Seifertovy básně Housle.Výrazně zvukomalebnými verši laděné hudbou koncert skončil. Publikum aplaudovalo vestoje. Zdeněk Vokurka