Již od začátku loňského listopadu posílali lidé nominace na osoby a sdružení, z navrhovaných 220 jich nakonec podle informace Bohumíra Procházky splnilo kritéria 98 za rok 2007 a 78 za zásluhy dlouhodobé.


Zvláštním hostem byl herec, režisér a scénárista Zdeněk Svěrák, jemuž bylo u této příležitosti uděleno čestné občanství města – informujeme na naší dnešní 1. straně. Po tomto slavnostním aktu byli oceněni nejen jednotlivci: za dlouhodobé zásluhy převzal figurku Oldřich Suchoradský, za zásluhy roku 2007 ji získaly ještě Novopacké sklepy.

Květinovou vazbou byli odměněni mladý zpěvák Jakub Kazda a za kulturní činnost ve Starých Hradech Eva Bílková.


Právě o osudu areálu zámku ve Starých Hradech informoval přítomné tištěnými materiály Stanislav Penc z Milkovic; nesouhlasí s rozhodnutím obce a prodejem objektu.

Zaslouží ocenění

Oceněný Oldřich Suchoradský – jak je uvedeno v návrhu – je obětavý kantor, jako vystřižený z románů a povídek K.V. Raise. Své aktivity rozvíjí i poté, co se v letošním školním roce stal důchodcem. Vede kroužky šachový a včelařský, v Mlýnci je svědomitým knihovníkem. „Musím však předně poděkovat své manželce za její podporu,“ uvedl svoji řeč po ocenění, ke kterému mu blahopřál nejen starosta Kopidlna Josef Táborský, ale i spousta dalších přítomných s vědomím, že ceny se mu dostalo oprávněně.

Květinové dary i bohatou výzdobu sálu zajistila místní Střední škola zahradnická.