Nevelká rozsahem, přesto dostatečně zobrazuje široký záběr jeho tvorby a jeho všestrannou veřejnou angažovanost.

I po téměř třiceti letech, které uplynuly od jeho smrti, Kopidlenští vzpomínají na jeho celoživotní blízký vztah k rodnému městu, které často navštěvoval a pomáhal pozvednout jeho kulturní život. Dokladem je návrh pamětní medaile města, plakety pro šachový kroužek při místní základní škole, spolupráce při organizování pravidelných výstav v místním muzeu nebo socha mladé ženy v zámeckém parku.

Pravě pro ni stála modelem jeho dcera Jitka, která se s manželem a dcerou osobně zúčastnila vernisáže výstavy. O významu slavného rodáka promluvil jeho pamětník pan Jaroslav Svoboda.

Z rozhodnutí zastupitelů města přijala dcera profesora Severy z rukou starosty pana Petra Albrechta za svého otce čestné občanství města Kopidlna in memoriam (na vedlejším snímku), které se mu rozhodli udělit za jeho velké životní zásluhy zastupitelé Kopidlna.

Slavnostní atmosféru rámovalo hudební vystoupení učitelky zdejší školy pí Lenky Rozsypalové.
Výstava docenta Jindřicha Severy bude v Kopidlně otevřena až do 20. května a navštívit ji můžete o víkendu mezi 13. a 16. hodinou a v pondělí a ve středu od 10 do 16 hodin. (kop)