Osmdesát studentů a pedagogů od čtvrtka 18. září do dneška zcela obsadilo všechny prostory místního K–klubu, kde se konala již 14. celostátní dílna dramatické výchovy. Účastníci se mohli v pěti seminárních třídách dozvědět například od maďarského herce Gábora Takácse leccos zajímavého o zapojení divadla do výchovy a vyučovaní, nebo se zúčastnit lekcí tanečníka a performera Jiřího Lossla, jenž své působení nazval Spirála jako cesta.

Mužem, který má jičínské setkání na starosti, je Jaroslav Provazník, pedagog na pražské DAMU, katedře výchovné dramatiky. „Jedná se již o 14. ročník, účastníci jsou z celé České republiky. Jsou to zejména pedagogové, ale i studenti, dohromady je nás osmdesát. Snažíme se vysvětlit, jak se dá dramatická výchova začlenit do výuky i vzhledem k reformě školního vzdělávacího programu, který musí mít každá škola. Celý den je tvořen semináři, ve kterých lektoři zejména prakticky ukazují s jakými metodami a prvky mohou učitelé ve dramatické výchově pracovat.

Zaměřují se na dramatickou výchovu z hlediska pohybového a tvůrčího, ale i na otázku výtvarného ztvárnění. Výjimkou je sobota, kdy odpoledne vystupují různé divadelní soubory z celé republiky. Lektoři jsou odborníci, přednášející na vysokých školách, vedoucí dramatických souborů apod. Letos, jako každý rok, máme mezi sebou i jednoho zahraničního lektora,“ uvedl Jaroslav Provazník.

Tomáš Doležal, lektor jednoho ze seminářů (téma Dramatická výchova ve školním vzdělávacím programu) sdělil Deníku: „Jezdím sem už celou řadu let. Snažím se účastníkům praktickou formou ukázat, jak se dá dramatická výchova začlenit do výuky. Jinak se věnuji práci ve středisku dramatické výchovy v Brně, kde třeba pořádáme různé programy a dramatická vystoupení pro školy. Také přednáším dramatickou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Takže pracuji jak s dětmi, tak s dospělými.“

„Jsme tu poprvé a moc se nám tu líbí. Byly jsme na pohybovém semináři Spirála jako cesta, bylo to doopravdy zajímavé,“ sdělily Deníku studentky třetího ročníku Střední pedagogické školy v Karlových Varech.

Jičínská veřejnost měla možnost navštívit přehlídku recitátorů a souborů v divadelním sále K–klubu. Mezi často průměrnými výkony některých recitátorů zazářil například žák Jakub Velička z Ostrova, který excelentně s obrovským zanícením přednesl text Ephraima Kishona Červená Karkulka jako horor.

Základní umělecká škola Biskupská z Prahy 1 přivezla inscenaci Cesta kolem světa, což byla dramatizace pohádek a mýtů z knih různých autorů.

Celostátní dílna přináší do Jičína zajímavé podněty a nové informace.