„Nejvíce zaujme Zahrada pohody a klidu vyrobená z modelovací bílé hmoty a upravené čokolády. Tento mohutný cukrářský skvost, zhotovený studentkou Janou Kalenskou, získal na prestižní výstavě Gastro Hradec 2009 zlatou medaili,“ říká Jan Luštinec z jilemnického muzea. Ve vitrínách mohou návštěvníci obdivovat čokoládové Krakonošovo království, hvězdy s kakaovými výjevy Narození Páně, Klanění Tří králů a Útěk do Egypta.

Výstavu doplňují exponáty z muzejních sbírek. Na Silvestra je otevřeno od 8 do 12 hodin. Po Novém roce lze navštívit sladké království až do 22.ledna, od úterý do pátku, mezi 8. až 12. a 13. až 16. hodinou.