První dopolední koncert se konal v Boharyni, obci, která kulturou žije. Jejich kostel určitě potřebuje novou střechu a opravu varhan. Kulturní komise pod vedením paní Věry Jílkové aktivně a s chutí pracuje, a věřím, že se jim jejich snaha vyplatí a splní.

Boharynští občané naplnili kostel sv. Bartoloměje do posledního místa, aby si poslechli koncert našich dětí ze ZUŠ Hořice. Zvuky houslí, fléten, kytary a zpěvu naladily posluchače i nás sváteční náladou. Obec připravila pro účinkující krásné dárky a zvukem zvonečků děti děkovaly přítomným.

Odpolední koncert byl v Hořicích, kde již tradičně děti zpívaly u betlému. Odpolední klid, radost z hudby a pocit štěstí, to bylo to nejkrásnější, čím jsme mohli stříbrnou neděli oslavit.⋌ Z.V.