Československá církev husitská, která má budovu od padesátých let ve vlastnictví, se o to chce pokusit. V minulých měsících už proběhly restaurátorské a stavebně historické průzkumy, náklady na kompletní dokumentaci činily 600 tisíc korun.

Z většiny tuto částku hradilo město Hořice, církev platila asi padesát tisíc korun. Na konci minulého roku byly ošetřeny krovy a dřevěné prvky budovy proti hmyzu a houbám.

Letos je naplánovaná izolace budovy proti vlhkosti a obnova podlahy, synagoga se totiž nachází několik desítek centimetrů pod terénem.

,,V této fázi máme podanou žádost na kraj. Rozpočet je stanoven na 780 tisíc korun, grant kraje by měl být tři sta tisíc, pomůže nám znovu i město, a to padesáti tisíci. O stejnou částku žádáme i ministerstvo kultury. Počítáme ale, že se tento rok podaří zrealizovat pouze určitá část projektu,“ informovala nás farářka Eliška Zapletalová.