Koncertní pořad autorky a hlavní protagonistky představení Michaely Novozámské – „Naše písnička aneb postavím si domeček“, přinesl mimo dobré nálady a dětských úsměvů malým divákům zábavnou formou i něco, co se jim bude určitě hodit v hodinách hudební nauky ve škole.

Autorka Michaela Novozámská nám blíže vysvětluje: „ Při psaní písniček a scénáře jsem se snažila o to, aby se děti na představení hlavně dobře pobavily. Ale to, že se při tom zpívání, smíchu a hře ještě seznámí se základy hudební nauky, je nosnou myšlenkou projektu Naše písnička. Spolu s kluky z Bonifantes a jejich sbormistrem Janem Míškem seznámíme děti s notami, rytmem, melodií, notovou osnovou nebo houslovým klíčem, a z nich stavíme na jevišti písničkový domeček. Děti se s námi naučí a zazpívají nové písně a mohou se i zúčastnit kreslířské soutěže vztahující se k jedné z písniček. Děti tady v Hořicích byly skvělé, zapojily se aktivně do představení a díky tomu se oba koncerty povedly, nálada na nich byla skvělá.“

A děti se opravdu bavily. Jednotlivé scény a písně se plynule prolínaly a tempo představení se udrželo po celou dobu jeho konání. Chlapecký sbor Bonifantes, věkově příbuzný malým divákům, jen podtrhl vyznění tohoto zajímavého a originálního projektu. Michaela Novozámská na konci koncertů poděkovala dětem za krásnou atmosféru, kterou pomohly vytvořit, a my děkujeme jí za krásný zážitek, který děti odměnily velkým potleskem. ⋌(pvj)