Expozice demonstruje současné mladé umění, které se nezadržitelně rozbíhá do různých směrů, infiltruje zdánlivě nedotknutelné oblasti a těží z prolínání nesourodých prvků. Autoři čerpají inspiraci nejen v dějinách umění, k nimž mnohdy zaujímají jak jinak než mladistvě radikální postoj, ale především z bezprostřední reality světa, ve kterém žijí.

Mladí výtvarníci se navracejí k figuře a krajině, v jejich dílech zaznívá koloristický akcent, jindy dávají přednost monochromnímu vyjádření, oscilují mezi expresí a lyrismem, vymezují se k žánru komiksu. Pracují s textem, fotografií, objektem, dávají vzniknout drobným instalacím; vystavená díla utvářejí velmi různorodý soubor po formální i obsahové stránce. Expozice si tak ve svém celku žádá návštěvníkovu zvýšenou pozornost, recipročně jej však odměňuje požitkem z objevování nenadálých souvislostí.

V Malé síni hořického muzea vystavují Tereza Černá, Štěpán Čížek, Jana Doležalová, Jan Dostál, Ladislav Ducháček, Jan Franěk, Matouš Háša, Alžběta Krhovjáková, Lukáš Řezníček a Nikol Uxová. Expozice je k vidění až do 14. června denně mimo pondělí od 4 do 12 a od 13 do 17 hodin.