Krásné vystoupení dětských pěveckých sborů Základní umělecké školy bylo ozdobou celého koncertu. Pohled na malé zpěváčky a čistota jejich hlásků je tím nejlepším oceněním práce sbormistryně paní Ivany Václavů.

Vrcholem koncertu bylo vystoupení paní Lesji Bilanske, která hrála na nástroj u nás neznámý – na domru. Nezvyklý zvuk nástroje a vynikající techniku umělkyně ocenili posluchači zaslouženým potleskem. Jistě by si tento nástroj zasloužil celovečerní koncert.

První adventní koncert je již mnoho let v režii ZUŠ. Proto všem učitelům, všem účinkujícím patří slova díků a zasloužený potlesk posluchačů. Velký dík patří panu děkanovi, který povolil malé změny v uspořádání prostoru u oltáře. Díky tomu mohl vystoupit celý pěvecký sbor.

Za všechny účinkující děkuji a přeji krásnou dobu adventní. ⋌ (Z.V.)