Nazvána je Čím voní skřítek z listí aneb Co pěkného nám přináší měsíc říjen. Práce mohou účastníci odevzdat do 15. listopadu.

Literární příspěvky mohou mít formu hesla z encyklopedie nebo stránku z osobního deníku či podobu komiksu, příběhu nebo básně.

Z nejzdařilejších příspěvků bude se– stavena kniha s obrázky o životě dětí u nás, která poputuje do Indie v rámci projektu „Knihovna pro Zanskar“.

Cílem je přiblížit indickým dětem život uprostřed Evropy, takové naše obyčejné dny v říjnu. Vítězná práce postoupí do regionálního kola a vítězové budou pasováni v zrcadlové kapli Klementina. ⋌ (pav)